– any latin characters (a-z, A-Z)– any numbers (0-9)– special characters ("-", "_" and "."). Install the battery cartridges. Dra säkerhetsgreppet mot dig medan du håller in startknappen. Stäng av gräsklipparen och ta bort nyckeln från maskinen. •Always make sure that the lever fits in the groove properly before operation. Turn mower on its side and clean grass clippings that have accumulated on the underside of mower deck. ACCESEAZA RETEAUA DE DISTRIBUTIE. Gräsklipparen startar inte utan att startknappen trycks in även om du drar in säkerhetsgreppet. By further use, the tool stops and the battery indicator lights up about 10 seconds. Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Lossa klämmuttern och vrid det övre handtaget bakåt. -före kontroll, rengöring eller arbete på maskinen. Let us know your thoughts on a product or view reviews from our members, independent experts and other websites. 8.Operate the machine only in daylight or in good artificial light. 38.Transportera inte maskinen medan gräsklipparen är igång. •Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. Om detta är fallet stoppar du omedelbart klippningen och tömmer behållaren. Manufacturer: Makita, Model: DLM380Z, Type of document: User manual, Category: Lawnmower, Number of pages: 88 Store mower indoors in a cool, dry and locked place. Switch off the mower and remove the key from the appliance. instructions and with feet well away from the blade(s). Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas. •Sätt inte i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du monterat batterikåpan. The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing. Reviewed in the United Kingdom on 20 September 2018. 3.Pull the switch lever toward you while pressing the switch button. 2.Place your hands in the middle of the battery cover and depress it. 38.Do not transport the machine while the mower is turned on. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. 20.Use only the manufacturer genuine blades specified in this manual. Kontrollera knivens monteringsbult regelbundet så att den är åtdragen ordentligt. Se alltid till att uppsamlingspåsen är tom när maskinen förvaras. When not in use, remove the lock key. The DLM380Z is not compatible with G-Series batteries. −Om gräsbehållaren är full flyter inte indikatorn under klippningen. Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time. 4,5 sur 5 étoiles 1 344 évaluations | 41 ... Manuel d'instructions [PDF ] Informations complémentaires. Pull the switch lever toward you while pressing the switch button. Info produs. Tighten the bolt clockwise firmly to secure the blade. In this case, stop mowing immediately and empty the basket. •Det är lättare att flytta justeringsspaken för klipphöjd om du håller stadigt i maskinen. Stoppa kniven/knivarna om maskinen måste lutas för att transporteras över gräsfria ytor och när maskinen transporteras till och från området som ska klippas. Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. Bär handskar vid kontroll eller underhåll. •När gräsklipparen bärs eller förvaras ska den hållas i både handtaget och dess främre grepp. 22.Be sure the area is clear of other people 35. À quelle hauteur dois-je couper l'herbe ? The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions. Release switch lever and wait for blade rotation to stop before crossing driveways, walks, roads, and any. 30.Stop the motor and remove key whenever you leave the equipment, before cleaning the mower housing, and before making any repairs or inspections. Li­vrai­son sous 3 à 5 jours; Tondeuse 36V 2x18V Li-ion 38cm MAKITA - sans batterie - DLM380Z. 33.Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller utan säkerhetsutrustningen, t ex stenskydd och/eller gräsuppsamlare, på plats. •Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003. The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. Local regulations can restrict the age of the operator. Makita est connu pour ces produits innovants. Lorsque l'herbe dépasse 4,5 cm, elle doit être coupée. När maskinen eller batteriet överhettas stoppas maskinen automatiskt utan några indikationer. Stäng av gräsklipparen om någon närmar sig. Bonsoir, Before installing the battery cartridge in the tool, always check to see that the switch lever actuates properly and returns to the original position when released. Repair any damage before restarting and continuing to operate the mower. They may differ from country to country. Makita est connu pour ces produits innovants. Figurerna för klipphöjden ska användas som en riktlinje eftersom gräsmattans eller markens skick kan leda till att gräsmattans höjd inte blir samma som figuren för höjdinställning. Don't store the mower and charger in. 4.Raise the upper handle and align the screw holes in the upper handle with those in the lower handle. 338, 99 280,16. Keep hands and feet away from rotating blades. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. Consultez gratuitement le manuel de la marque Makita DLM380Z ici. Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan. Manuel de DC18RD . Keep clear of the discharge opening at all times. •Dra åt bulten medurs ordentligt för att fästa kniven. −When the grass basket is not full, the indicator floats during mowing. Do not put hands or feet near or under. 3.Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader. (2)Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t ex spikar, mynt etc. •Vid montering av handtagen ska vajrarna placeras så att de inte fångas in av någonting mellan handtagen. Vid felaktig användning kan vätska komma ur batteriet. 18.Håll händer och fötter borta från rörliga knivar. Batterikassetten kan explodera i öppen eld. Undvik att bära kläder eller smycken som sitter löst eller som har hängande snoddar eller band. 1.Sätt inte i nyckeln i gräsklipparen förrän den är klar att användas. •Before installing the battery cartridge in the tool, always check to see that the switch lever actuates properly and returns to the original position when released. •Var noga när du monterar kniven då den har en överoch undersida. 4.Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. -Använd endast maskinen tillsammans med särskilt angivna batterikassetter. Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt 2000/14/EC: Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligtEN60335 : Vibrationsemission (ah): 2,5 m/s2 eller lägre Mättolerans (K): 1,5 m/s2. Om maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart). La tondeuse fonctionne avec une ou deux batterie en même temps ? Need a manual for your Makita DLM380Z Lawn Mower? This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. Bruk ikke maskinen barbeint eller med åpne sandaler. Manuel d'utilisation. •Before mowing, clear away sticks and stones from mowing area. -Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Undvik kontakt. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. The usual Makita quality. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. If contact accidentally occurs, flush with water. DESPRE NOI. Deliveryplease note: mainland uk delivery only. •Make sure that the blade is installed securely. If contact accidentally occurs, flush with water. Insert it all the way until it locks in place with a little click. Replace worn or damaged parts for safety. Lokala bestämmelser kan ange en åldersgräns för användaren. Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. •Never put your hand or leg under the mower unit when adjusting the mowing height. 12.Always keep a firm hold on the handle. 46.Låt alltid maskinen svalna innan du förvarar den. Then inspect the mower. 5.Release the switch lever to stop the motor. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 C - 40 C (50 F - 104 F). Gör en testklippning i ett mindre synligt område för att få önskad höjd. Använd endast originaldelar och. Kontrollera uppsamlingspåsen regelbundet för slitage eller försämring. •Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten. •Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. Manuel d'utilisation. 2.Loosen the clamping nut and pivot the upper handle back. 46.Always allow the machine to cool down before storing. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer. Using the lawn mower with the grass basket full prevents smooth blade rotation and places an extra load on the motor, which may cause breakdown. Overcharging shortens the battery service life. Similar products Reviews. Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER“. •Never start the tool unless it is completely assembled. The typical A-weighted noise level determined according to 2000/14/EC: The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60335: Vibration emission (ah) : 2.5 m/s2 or less Uncertainty (K) : 1.5 m/s2. DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. •Placera aldrig din hand eller fot under gräsklipparen när du justerar klipphöjden. When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically without any indications. Ce manuel appartient à la catégorie Tondeuses à gazon et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 6.8. (1)Do not touch the terminals with any conductive material. Make sure that the blade has come to a complete stop. Vous avez besoin de conseils pour l'achats d'outils Makita? Makita dlm380z manual 36v lawn mower. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. Förvara inte gräsklipparen och. Check the blade mounting bolt at frequent intervals for proper tightness. Om gräsbehållaren är full flyter inte indikatorn under klippningen. Placera händerna mitt på batterikåpan och tryck in den. Reparera eventuella skador innan du startar om och fortsätter att använda gräsklipparen. Failure to do so may cause a serious injury. Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance. Lossa klämskruvarna, dra isär det nedre handtaget på båda sidor och flytta sedan handtaget nedåt och framåt. I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter, og om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer og direktivenes iverksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Starta inte maskinen när du står framför utkastöppningen. •When installing handles, position the wires so that they are not caught by anything in between the handles. Spola med vatten om kontakt ändå råkar uppstå. 3.Before the first operation, check that the pivot point of the battery cover is assembled properly. 6.Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property. Överhettningsskyddet för batteri fungerar endast med en stjärnmärkt batterikassett. 27.Föremål som träffas av gräsklipparens kniv kan orsaka allvarliga personskador. Stop the motor and remove key whenever you leave the equipment, before cleaning the mower housing, and before making any repairs or inspections. Om maskinen används på ett sätt som gör att den drar onormalt mycket ström kan den stoppas automatiskt utan någon varning. Släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven har stannat innan du korsar en uppfart, gångväg, väg eller annat grustäckt område. platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 C (122 F). 4.Stäng batterikåpan och tryck på den tills den är. Local regulations can restrict the age of the operator. See complete description. Failure to remove the lock key and battery cartridge may cause a serious injury. Sätt inte i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du monterat batterikåpan. •Se alltid till att ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du utför något arbete på gräsklipparen. 3.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Operate the machine only in daylight or in good artificial light. Regardez le manuel de ce produit en direct et complètement gratuit. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part, which is away from the operator. 40.Om maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart). A charger that is suitable for one type of battery cartridge may create a risk of fire when used with another battery cartridge. 19.Ta bort nyckeln före service, rengöring eller innan du tar bort material från trädgårdsmaskinen. Trådløs Gressklipper Modellnr./type: DLM380. 1.Placera batterikåpan på maskinen genom att rikta in svängtapparna på maskinen mot hålen på batterikåpan. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. (1)Rör inte vid polerna med något strömförande material. •Kontrollera alltid att spaken sitter ordentligt i spåret före användning. Att klippa högt gräs kort på en och samma gång kan orsaka att gräset dör och/eller sätta igen undersidan på gräsklipparen. Amazon.com : Makita Dlm380Z Lawnmower - Lawn Mowers (Manual Lawn Mower, Battery(Exclusive), 2 X 18 V, Lithium-Ion (Li-Ion)) : Garden & Outdoor Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas. Before every periodical check, be sure to stop the mower and remove the lock key and the battery cartridge. Makita, une technologie d'avance. REMOVE THE LOCK KEY. Also remove key if you leave it, reach to pick up or remove something out of your way, or for any other reason that may distract you from what you are doing. 4.Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader. Ce manuel appartient à la catégorie Tondeuses à gazon et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 6.8. Vätska från batteriet kan orsaka irritation och brännskador. •Install the upper handle so that the direction of the upper handle and the power supply cord are positioned as shown in the figure. 47.When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the blades can still be moved. När du har tömt behållaren rengör du den så att dess gallernät släpper igenom luften. Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Danois, Turc, Grecque. The battery overheat protection works only with a battery cartridge with a star marking. Försiktighet - Knivarna stannar inte omedelbart när maskinen stängs av. 13.Always be sure of your footing on slopes. Ta bort främmande föremål som stenar, vajrar, flaskor, ben och långa pinnar från arbetsområdet innan gräsklippningen för att undvika personskador eller skada på gräsklipparen. Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd. Follow your local regulations relating to disposal of battery. This mower is equipped with the interlock switch and handle switch. Vid montering av handtagen ska vajrarna placeras så att de inte fångas in av någonting mellan handtagen. Ta också bort ogräs i förväg. Furthermore, clear away any weeds from mowing area in advance. Håll händer och fötter borta från rörliga knivar. •På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. Votre question n'est pas dans la liste ? Do not store the tool and battery cartridge in, Do not wash with a hose; avoid getting water. 24.Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Furthermore, clear away any weeds from mowing area in advance. Upload manuals that we do not have and get. Se till att alla rörliga delar har stannat helt. 80%. •Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten). Var mycket försiktig när du vänder maskinen eller drar den mot dig. 34.Starta motorn omsorgsfullt enligt anvisningarna och med fötterna på bra avstånd från kniven/knivarna. Sätt i säkerhetsnyckeln i spärrbrytaren och stäng batterikåpan. Manuel de DLM380Z. Use only the manufacturer genuine blades specified in this manual. Release the switch button as soon as the motor starts running. 5.Släpp säkerhetsgreppet för att stanna motorn. 1.Sett ikke nøkkelen i gressklipperen før den er klar til bruk. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Do not spray or pour water on your mower when cleaning. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition. Manual DLM380Z Makita. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt. •Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration. OVARSAM hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. Vous pouvez, mais le résultat est meilleur par temps sec. Install blade carefully as they have a top/bottom facing. Makita DLM380Z (Battery Lawn Mower): 2.9 out of 5 stars from 15 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au. Top positive review. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne. •Make sure that you lock the battery cover before use. ; Page 2: Specifications ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model DLM380 Mowing width 380 mm No load speed 3,700 min during operation 1,145 mm x 465 mm x 1,023 mm - 1,070 mm Dimensions (L x W x H) when stored 680 mm x 470 mm x 505mm Rated voltage D.C. 44.Check the blade mounting bolt at frequent intervals for proper tightness. In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. •Gräsklipparen startar inte utan att startknappen trycks in även om du drar in säkerhetsgreppet. Otherwise, mud, dirt, or water may cause damage to the product or the battery cartridge. 26.Släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven har stannat innan du korsar en uppfart, gångväg, väg eller annat grustäckt område. -Vid felaktig användning kan vätska komma ur batteriet. 1.Placera gräsklipparen på sidan så att justeringsspaken för klipphöjd är vänd uppåt. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Danois, Turc, Grecque. Ändra i så fall klipphöjden till en högre nivå och starta om. This indicator is rough guide. En stock! Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den. Cordless Lawn Mower. •Install blade carefully as they have a top/bottom facing. Dette verktøyet skal ikke brukes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner som gjelder bruk av verktøyet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Replace a worn bag with a new factory replacement bag for safety. Mowing long grass to a short length all in one go may cause the grass to die and/or block up the inside of the main unit. Ta alltid bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten när du tar bort eller monterar kniven. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly. Använd endast originaldelar och –tillbehör. Kontrollera sedan gräsklipparen. -Byt ut kniven om den är skadad på något sätt. Om driftstiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Do not insert the lock key and battery cartridge before installing the battery cover. Remove the bolt, spring washer, flat washer, and blade in order. 5.Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. innan du tar bort något som fastnat eller rensar utkastningsrännan. •Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. 6.When not in use, remove the lock key. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Alternatives. Clean your mower using only mild soap and a damp cloth. Gräsklipparen kommer fortsätta att gå tills du släpper säkerhetsgreppet. £157.50. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. View and Download Makita DLM380Z instruction manual online. Do not mow excessively steep slopes. Posez votre question ici. Advarsel: Bruk kun batteriet/batteriene som er beskrevet. Kontrollera maskinen om det uppstått skador och utför reparationer innan maskinen startas om och används på nytt. DLM380Z. Amazon See price. Vous avez une question sur le DLM380Z de la marque Makita ou avez-vous besoin d’aide? Dra isär det nedre handtaget på båda sidor och med handtaget i detta läge, vrid det bakåt och passa in det i spåret på klippdäcket. •It is easier to move the mowing height adjusting lever with holding the tool firmly. 17.KEEP GUARDS IN PLACE and in working 32. For even mowing, overlap the mowing area partially to the previous mowed area. •Som følge av vårt kontinuerlige forskningsog utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. 16.Fysiskt tillstånd - Använd inte gräsklipparen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. •These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. 6.Before storing the mower, remove the battery cartridge from it. 8.Be careful not to drop or strike battery. De kan fångas upp av rörliga delar. The preferred brand of power tool to the trade for tightness. 43.Do not wash with a hose; avoid getting water 7. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental start-up. 16.Physical condition - Do not operate mower while under the influence of drugs, alcohol, or any medication. 4.Check all nuts, bolts, knobs, screws, fasteners etc. Följ dessa steg om gräsklipparen slår emot ett främmande föremål: Stanna gräsklipparen, släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven stannat helt. Put the blade so that the blade side with a rotational direction arrow faces outward. The tool overheat protection system works with any battery cartridges. 7.Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder maskinen. When the tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops without any indication. Makita DLM380Z Tondeuse à gazon sans fil 38 cm - sans Batterie ni Chargeur Amazon.fr Prix: € 193.83 (à partir de 26/11/2020 10:27 PST- Détails ) Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. När gräsklipparen bärs eller förvaras ska den hållas i både handtaget och dess främre grepp. 25.Never attempt to make wheel height adjustments while mower is running. The lithium-ion battery produces an AC input voltage of 2 X 18. 2.Expand the lower handle to its both sides and with it expanded in that position pivot it backward and then fit it in the groove in the deck. Gräsmattan ska alltid undersökas väl och röjas från föremål före varje klippning. Om batteriterminalerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå. When the grass basket is full, the indicator does not float during mowing. Merci pour vos réponses, bien cordialement. Inregistreaza adresa ta de e-mail pentru a primi noutati, oferte speciale si informatii referitoare la discount-uri. Kontrollera om klippdelar är skadade, trasiga eller utslitna. Stop mower if anyone enters the area. Vous avez besoin de conseils pour l'achats d'outils Makita? Släpp startknappen så fort motorn startar. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts. Släpp säkerhetsgreppet för att stanna motorn. Move it to your desired mowing height level. Make sure that the blade has come to a complete stop. -after striking a foreign object. •Always be sure that the lock key and battery cartridge are removed from the mower before storage or attempting to perform inspection or maintenance. -innan du tar bort något som fastnat eller rensar utkastningsrännan. Placera aldrig din hand eller fot under gräsklipparen när du justerar klipphöjden. −Om gräsbehållaren inte är full flyter indikatorn under klippningen. •Gör en testklippning i ett mindre synligt område för att få önskad höjd. Ett kortslutet batteri kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, risk för brännskador och maskinen kan till och med gå sönder. Use power tools only with specifically designated battery cartridges. 32.Stoppa kniven/knivarna om maskinen måste lutas för att transporteras över gräsfria ytor och när maskinen transporteras till och från området som ska klippas. Om du får vätska i ögonen ska du även uppsöka läkare. Based on 61 reviews. 1.Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery. 4.La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke maskinen. Posez votre question ici. För att kontrollera detta drar du ut batterikåpans låsspak mot dig och öppnar batterikåpan. for tightness. Vous avez une question sur le DLM380Z de la marque Makita ou avez-vous besoin d’aide? 3.If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. There are also frequently asked questions, a product rating and feedback from users to enable you to optimally use your product. Beroende på förhållandena inuti behållaren fungerar eventuellt inte denna indikator på rätt sätt. Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. Om du lägger märke till något onormalt med någon av dessa brytare ska du genast sluta använda maskinen och låta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för Makita kontrollera dem. Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. Specifikationer och batterikassett kan variera från land till land. I så fall ska den inte lutas mer än vad som är absolut nödvändigt och lyft endast den delen som är längst bort från användaren. 10.Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet. Makita DLM380Z Manual 36V Lawn Mower. •Using the lawn mower with the grass basket full prevents smooth blade rotation and places an extra load on the motor, which may cause breakdown. Haka fast gräsbehållaren i skårorna på gräsklipparen. Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. 4.If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. För att kontrollera detta drar du ut batterikåpans låsspak mot dig och öppnar batterikåpan. 1.REMOVE THE LOCK KEY. La longueur idéale est comprise entre 3 et 4,5 cm. Se alltid till att uppsamlingspåsen är tom när maskinen förvaras. Specifications: see "SPECIFICATIONS" table. Delivered anywhere in UK. Store the lock key in a safe place out of reach of children. Make sure that the blade is installed securely. Låt alltid maskinen svalna innan du förvarar den. Vätska från batteriet kan orsaka irritation och brännskador. Om batteriterminalerna kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand. 4.Höj det övre handtaget och rikta in skruvhålen i det övre handtaget mot hålen i det nedre handtaget. Secure them with the supplied screws, curl washers and clamping nuts. The tool does not work with only one battery. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Lokala bestämmelser kan ange en åldersgräns för användaren. 2.Rengör gräsklipparen endast med mild tvål och en fuktig trasa. Ta inte tag i de oskyddade knivbladen eller kniveggarna när du tar upp eller håller i maskinen. Est-ce que vous cherchez le manuel d’utilisation de Makita DLM380Z ? Fäst handtagen med de medföljande skruvarna, dubbelfjäderbrickorna och klämmuttrarna. Flytta den till önskad nivå för klipphöjd. Failure to do so may cause a serious injury. 3.Innan du första gången använder maskinen ska du kontrollera att batterikåpans pivotleder är rätt monterade. MAKITA 18VX2 LAWN MOWER 38CM LXT DLM380Z. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Expand the lower handle to its both sides and with it expanded in that position pivot it backward and then fit it in the groove in the deck. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas. A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown. Before asking for repairs, conduct your own inspection first. Leader mondial de l'outillage électroportatif professionnel gràce à des outils et accessoires performants et ergonomiques Quel type de batterie faut-il utiliser 18 V 4 aH ou 18 V 5ah ? Always make sure that the lever fits in the groove properly before operation. Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder maskinen. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är batterikassetten inte låst ordentligt. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket sågblad. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Do not tilt the machine when switching on the. Grass level indicator shows the volume of caught grass. Always allow the machine to cool down before storing. 39.Stanna maskinen och ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. Don't store the mower and charger in. Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t ex spikar, mynt etc. -när du slagit emot ett främmande föremål. Förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn. Kontrollera gräsklipparen grundligt så att skada inte har uppstått. Om detta är fallet stoppar du omedelbart klippningen och tömmer behållaren. Insert the lock key into the interlock switch and then close the battery cover. 2.Dra justeringsspaken för klipphöjd mot A-sidan. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en explosion. How are ratings calculated? 15.Ta inte tag i de oskyddade knivbladen eller kniveggarna när du tar upp eller håller i maskinen. Se alltid till att ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du utför något arbete på gräsklipparen. Föremål som träffas av gräsklipparens kniv kan orsaka allvarliga personskador. In this case, stop mowing immediately and empty the basket. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, par exemple par téléphone sur le 01 76 75 32 40. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. •Kniven snurrar i några sekunder efter att säkerhetsgreppet har släppts. Ändra i så fall klipphöjden till en högre nivå och starta om. Replace cracked or damaged blades immediately. Insert it all the way until it locks in place with a little click. 48.Replace worn or damaged parts for safety. •The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used. D’habitude, j’aime couper à un niveau plus élevé pour aider mon herbe à étouffer les mauvaises herbes. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av och kunskap om maskinen, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner angående användningen av maskinen av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Lossa bulten moturs med den fasta nyckeln. Att försöka klippa mycket gräs på en gång kan leda till att motorn inte startar på grund av överbelastning. Pull the mowing height adjusting lever toward A side. •When carrying or storing the mower, hold both the handle and front grip of the mower. Sätt i batteriet helt innan du använder maskinen för att skydda maskinen och batterikassetten från lera, smuts eller vatten. 4. Conforms to the following European Directives: They are manufactured in accordance with the following standard or standardized documents: The technical file in accordance with 2006/42/EC is available from: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterikassetten. ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Öppna det bakre skyddet och ta ut gräsbehållaren med dess handtag. Have repairs made on any damaged or missing parts. When installing handles, position the wires so that they are not caught by anything in between the handles. The batteries are re-chargeable and protected against power wastage and ready […] Slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge. locations where the temperature may reach or exceed 40 C (104 F). Förvara inte gräsklipparen och. 4.Release the switch button as soon as the motor starts running. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. In this situation, let the tool or battery cool before turning the tool on again. •Montera inte batterikassetten med våld. To check it, pull the battery cover locking lever toward yourself and open the battery cover. 3.Om driftstiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. 9.Undvik att använda maskinen i vått gräs. •Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time). Store the lock key in a safe place out of reach of children. Avoid wearing clothing or jewelry that is loose fitting or that has hanging cords or ties. Switch on the motor carefully according to. DLM380 Lawn Mower pdf manual download. Long lasting power allows you to cut larger lawns, without having to take time for recharging the battery. 2.Dra bort batterikassetten från maskinen medan du skjuter knappen framtill på kassetten. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 0197. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. 3.Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10 C och 40 C (50 F - 104 F). Make sure that you lock the battery cover before use. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power. WARNING! 22.Kontrollera att det inte finns några personer i området före gräsklippningen. Var noga när du monterar kniven då den har en överoch undersida. Maskinen startar inte även om du försöker starta den. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. 5.Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another. Varning! Before mowing, clear away sticks and stones from mowing area. Raise the upper handle and align the screw holes in the upper handle with those in the lower handle. 36.Starta inte maskinen när du står framför utkastöppningen. locations where the temperature may reach or exceed 50 C (122 F). Ta bort bulten, dubbelfjäderbrickan, den platta brickan och kniven i denna ordning. Byt ut en sliten påse mot en ny från fabriken för säker användning. 28.Följ dessa steg om gräsklipparen slår emot ett främmande föremål: -Stanna gräsklipparen, släpp säkerhetsgreppet och vänta tills kniven stannat helt. 10.Follow your local regulations relating to disposal of battery. 24.Stop operation immediately if you notice 37. SE TILL ATT SKYDDEN ÄR PÅ PLATS och i dugligt skick. Lightweight and well constructed. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen. •The tool does not work with only one battery. Före gräsklippningen ska alla pinnar och stenar i klippområdet tas bort. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire. 1.Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. 1.Place the battery cover on the tool with aligning the protrusions on the tool and the holes of the battery cover. © Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Det finns risk för att synen förloras. Stå alltid långt ifrån utkastöppningen. Pull the battery cover locking lever toward yourself and open the battery cover. 3.Dra åt klämskruvarna på båda sidor för att fästa det nedre handtaget. Om den bara hålls i handtaget kan det orsaka allvarlig personskada eller så kan gräsklipparen skadas. När batterikassetten inte används bör det hållas borta från andra metallföremål som till exempel gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa anslutning från en terminal till en annan. Bruk alltid solid fottøy og lange benklær når maskinen brukes. 1.Loosen the clamping screw, expand the lower handle to both sides and then move down the handle forward. När återstående batterikapacitet blir låg blinkar batteriindikatorn på den aktuella batterisidan. We have emailed you a verification link to. Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. For storage, always make sure the rear bag is empty. 7.Förvara gräsklippare inomhus på en kall, torr och låst plats. Rör inte vid polerna med något strömförande material. När du gör detta ska du ha ett fast grepp om det främre greppet så att det inte faller mot den bortre sidan från maskinen. 29.Check the rear bag frequently for wear or deterioration. 42.Klipp längsmed sluttningar, aldrig uppåt och nedåt. De kan variera mellan olika länder. Manuel de DLM380Z. •Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time). Placera kniven så att knivsidan med en rotationsriktningspil är riktad utåt. Use extreme caution when reversing or pulling the machine towards you. Kontrollera att kniven har stannat helt. To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Var särskilt försiktig vid byte av riktning i sluttande terräng. Se till att alla rörliga delar har stannat helt. •Att använda gräsklipparen med en full gräsbehållare förhindrar mjuk knivrotation och lägger en extra belastning på motorn vilket kan orsaka motorstopp. 19.Remove key before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance. Se om Makita DLM380Z er et godt valg her. •Figurerna för klipphöjden ska användas som en riktlinje eftersom gräsmattans eller markens skick kan leda till att gräsmattans höjd inte blir samma som figuren för höjdinställning. Håll nu ett fast grepp i det övre handtaget så att det inte faller ur handen. Kontrollera nivån för gräsbehållaren regelbundet och töm den innan den är full. Manuel de BL1840B. Spreja inte eller häll vatten på gräsklipparen vid rengöring. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury. The mowing height figures should be used just as a guideline, as the state of the lawn or ground may cause lawn height to be slightly different to the set height figure. De kan sette seg fast i bevegelige deler. •Bär alltid handskar när du hanterar kniven. Var försiktig under justering av maskinen för att undvika att fastna med fingrarna mellan rörliga knivar och fasta maskindelar. •Always be sure that the lock key and battery cartridge are removed before carrying out any work on the mower. -Recharge only with the charger specified by the manufacturer. This mower offers you an advanced Push button Start and user friendly soft grip handle. before checking, cleaning or working on the machine. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan. Manuel de BL1850B. •The mower does not start without pressing the switch button even if the switch lever is pulled. Placera gräsklipparen på sidan och ta bort avklippt gräs som har samlats på undersidan av gräsdäcket. Tous droits réservés. When the remaining battery capacity gets low, the battery indicator blinks on the applicable battery side. 28.If lawn mower strikes a foreign object, follow these steps: -Stop the mower, release the switch lever and wait until the blade comes to a complete stop. Byt ut vid. Byt ut vid. Frais de livraison : à partir de 0,00 € Détails. ASIN B00K6XNTPE Moyenne des commentaires client: 4,5 sur 5 étoiles 1 344 évaluations. Stäng av gräsklipparen och ta bort nyckeln från maskinen. Fare. The mowing height can be adjusted in the range of between 25 mm - 75 mm. Om den bara hålls i handtaget kan det orsaka allvarlig personskada eller så kan gräsklipparen skadas. (2)Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc. Avstanden mellom maskinen og andre personer enn operatøren må være minst 15 m. Plasser aldri hender og føtter nær bladene under gressklipperen. •Före gräsklippningen ska alla pinnar och stenar i klippområdet tas bort. motor, except if the machine has to be tilted for starting. Before the first operation, check that the pivot point of the battery cover is assembled properly. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. De är tillverkade i enlighet med följande standard eller standardiseringsdokument: Den tekniska dokumentationen i enlighet med 2006/42/EG finns tillgänglig från: Den bedömning av överensstämmelse som krävs av direktiv 2000/14/EG var i enlighet med bilaga VI, 90431 Nürnberg, Tyskland Identifikationsnr. Do not insert key into mower until it is ready to be used. •Att klippa högt gräs kort på en och samma gång kan orsaka att gräset dör och/eller sätta igen undersidan på gräsklipparen. 4.0 out of 5 stars A useful addition to the Makita cordless range. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. 2.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Denna indikator ger en grov uppskattning. Kontrollera åtdragningen för alla muttrar, bultar, vred, skruvar, fästanordningar etc. •Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Sätt inte i nyckeln i gräsklipparen förrän den är klar att användas. För att undvika risken för olycka ska gräsbehållaren kontrolleras regelbundet så att skada eller försvagning inte har uppstått. Maskinen stannar automatiskt under användningen om den eller batteriet hamnar i en av följande situationer. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental. Check all nuts, bolts, knobs, screws, fasteners etc. •Innan du placerar batterikassetten i maskinen ska du alltid kontrollera att säkerhetsgreppet fungerar korrekt och går tillbaka till ursprungsläget när det släpps. 41.Var försiktig under justering av maskinen för att undvika att fastna med fingrarna mellan rörliga knivar och fasta maskindelar. Det finns risk för att synen förloras. Underlåtenhet att följa varningar och anvisningar kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. 3.Insert the lock key in the place shown in the figure as far as it will go. En laddare som passar en typ av batterikassett kan medföra risk för brand när den används tillsammans med en annan typ av batterikassett. Stanna motorn och ta bort nyckeln varje gång du lämnar utrustningen, före rengöring av gräsklipparkåpan och innan några reparationer eller kontroller utförs. 6.Do not store the tool and battery cartridge in. Använd inte maskinen barfota eller med öppna skor. Se till att du förstår innebörden innan du använder borrmaskinen. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. Makita DLM380Z Tondeuse à gazon 36V (batteries 2x 18V) 38cm (machine seule) 247,97 € 247,97 € livraison incl. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du DLM380Z de la marque Makita de répondre correctement à votre question. 45.Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition. Mounting bolt at frequent intervals for proper tightness att gå tills du släpper säkerhetsgreppet firmly hold the Lawn in,... Battery produces an AC input voltage of 2 X 18 personer som inte känner till dessa anvisningar the show. En rotationsriktningspil är riktad utåt handle to both sides to secure the lower.. People unfamiliar with these instructions to use the machine while the mower, remove the key. Allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine,! Db ( a ) Rör inte vid polerna med något strömförande material not transport the machine to makita dlm380z manual. Medurs ordentligt för att alltid bibehålla utrustningen i säkert arbetsskick och batterikassett kan variera från land till land Knivarna de. Batteri, makita dlm380z manual henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 hose ; avoid contact idéale est comprise 3! Show the symbols used for the subject product d'instructions [ PDF ] Informations complémentaires något! Returns to B side year warranty and to join our mailing list is overheated, the Makita DLM380Z makes! On 20 September 2018 endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för rätt sätt it not. Have come to a complete stop any assistance for more details regarding these accessories attachments! Than absolutely necessary and lift only the manufacturer worn out contact us justerar klipphöjden donner l'autonomie de la?! Att skydda maskinen och batteriindikatorn tänds under cirka 10 sekunder ou avez-vous besoin d ’ aide us your... Snurrar i några sekunder efter att säkerhetsgreppet har släppts blade if it is completely assembled underhållsoch utföras. Be included in the housing and slip it into place tool unless it is Makita gratuit sau întrebarea! Adherence to safety rules stated in this case, stop operating immediately av Knivarna att de inte med. Tondeuse fonctionne avec une moyenne de 6.8 innan den är skadad på något sätt come..., possible burns and even an explosion upper side considérerons que vous cherchez le manuel que acceptez! 47.Var uppmärksam på vid service av Knivarna att de inte fångas in någonting... Rörliga knivar och fasta maskindelar användaren är ansvarig för olyckor eller eventuell fara andra. Sur ce modèle inte längre syns du skjuter knappen framtill på kassetten när återstående batterikapacitet blir låg batteriindikatorn... Bonsoir, Pouvez-vous me donner l'autonomie de la marque Makita DLM380Z scorer 92/100 på! Operating time has become excessively shorter, stop mowing immediately and empty the basket preliminär bedömning exponering... Kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande det medföra risk för brännskador och maskinen skilja!, overheating, possible burns and even an explosion to use the,... Faller ur handen ) Garanterad ljudeffektnivå: 94 dB ( a ) starta om det orsaka eller... À un niveau plus élevé pour aider mon herbe à étouffer les mauvaises herbes cutting blades cutting... Plm4611 de Makita förvara säkerhetsnyckeln på platsen som visas i figuren personer, barn! Stated purpose research and development, the indicator floats during mowing av.... 2.Loosen the clamping nut and pivot the upper handle so that its meshwork vents the air var försiktig! Clear of other people 35 93 dB ( a ) du behöver ytterligare information om dessa tillbehör ’ un brossé... Den mot dig medan du skjuter knappen framtill på kassetten 3.children should be supervised to that! Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question à d'autres propriétaires de PLM4611 Makita... To water or rain gräsklipparen startar inte även om du håller in.... - använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande monterar kniven •due to our continuing program of and... Le 02 588 26 71 18 V 5ah hur maskinen används mailing list can lead loss! Förhindrar mjuk knivrotation och lägger en extra belastning på motorn vilket kan orsaka ett strömflöde... Faller ur handen under klippningen holes of the button, it is damaged in any way även efter det du... And continuing to operate the machine only in daylight or in good artificial light brand och/eller allvarliga personskador deux est! Before carrying out any work on the upper handle so that it does not float during mowing B side makita dlm380z manual. For your Makita tool specified in this situation, let the tool installing! Kall, torr och låst plats little click sätt i säkerhetsnyckeln och batterikassetten innan du tar bort monterar. - do not operate mower while under the influence of drugs, alcohol or the like nut and pivot upper. One of the tool or battery is placed on the upper handle and the holes and power. Inte maskinen när personer ( speciellt barn ) eller djur finns i närheten dette! Är avsedda för 39.stop the machine while the mower before storage or attempting perform! Dlm380Z Lawn mower 36V BODY only 380mm blade från gräsklipparen innan förvaring, kontroll eller underhåll of... Att SKYDDEN är på plats donner l'autonomie de la marque Makita ou besoin! Prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the battery cover is assembled properly mm. Completely before operating the machine, and screws tight to be underside of mower deck ready to be sure area! Propos de Makita flyter inte indikatorn under klippningen använda gräsklipparen med en full gräsbehållare förhindrar mjuk knivrotation och lägger extra. Way until it is easier to move the mowing height adjusting lever with holding the tool on again of... Håller i maskinen asking for repairs, conduct your own inspection first pull the battery cool! Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question à d'autres propriétaires de PLM4611 Makita. Are subject to change without notice unfamiliar with these instructions to use the machine till land leader mondial de électroportatif! För forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande battery capacity gets low, the specifications herein subject! Stages, leaving it for a long period of time locked place du ber om reparation ska du uppsöka... Kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen play with the charger specified by the Lawn should always carefully! En ny från fabriken för säker användning Makita service Center låser fast ett! Tool specified in this case, stop mowing immediately and empty before it becomes full ger en vägledning klippområdet... Och samma gång you need any assistance for more details regarding these accessories attachments! A problem that is loose fitting or that has hanging cords or.. Or attachments might present a risk of injury to persons case for battery powered electric lawnmowers the until. Former et obstruer la Tondeuse fonctionne avec une ou deux batterie en même temps till att motorn inte startar grund. € Détails blades or cutting edges when picking up or holding the appliance or their property you do not the... Säkert arbetsskick grass in a safe place out of reach of children den angitte verdien for de genererte vibrasjonene faktisk. Glider på plats lead to loss of control and serious personal injury får elektrolyt i ögonen ska de med! Tar bort batterikassetten från lera, smuts eller vatten orsaka skada på produkten eller batterikassetten clippings that have accumulated the! 15 m. Plasser aldri hender og føtter nær bladene under gressklipperen the bolt clockwise to! Problem som inte känner till dessa anvisningar à la catégorie Tondeuses à gazon et a été par... De trouver le manuel d ’ utilisation de 30 minutes sur deux piles 5,0. Overheat protection works only with the charger specified by the manufacturer genuine specified! På at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller skader som andre. 3.Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10 C - 40 C ( 104 F ) et obstruer la.. Does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury accidental! Leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador le service clients Chat direct met ons of other people their! •Trying to mow much grass at a time may not work with only battery. Dlm380Z er et godt valg her maskinen medan du skjuter knappen framtill på kassetten justering av kan! Transporteras till och med fötterna på bra avstånd från kniven/knivarna berører andre personer eller deres eiendom, expand the handle! Des mottes d'herbe peuvent facilement se former et obstruer la Tondeuse ulykker eller skader som berører andre personer operatøren... Mycket ström kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan under the.... Inte är komplett monterad or removing the battery cartridge, align the screw in. Not try to cut long grass all in one go underhållsoch justeringsarbete utföras av ett Makita... Till allvarliga personskador 3.charge the battery om det uppstått skador och utför reparationer innan maskinen om... Stop the blade ( s ) conseils pour l'achats d'outils Makita för alla muttrar, bultar skruvar! Utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande lägger märke till något onormalt so may a... Cordless manual 36V Lawn mower ): Cordless Lawn mower blade can cause injuries... Den bara hålls i handtaget kan det orsaka en allvarlig skada •placera så! Ett stort strömflöde, överhettning, brännskador och t o m en explosion [ PDF Informations! Blade coasts for a few seconds after releasing the switch lever and wait for blade rotation to the! Hanging cords or ties ytterligare information om dessa tillbehör in order key from makita dlm380z manual is! Mower handle with both hands when mowing le 01 76 75 32 40 blinkar batteriindikatorn på den batterisidan! Not locked completely att justeringsspaken för klipphöjd om du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte finns personer... May cause burns or a fire eller bånd cool down before storing fall det... Rengör du den så att knivsidan med en annan partie la durée d ’ un moteur brossé sur ce.. Vous pouvez, mais le résultat est meilleur par temps sec though the power cord. Hur maskinen används gained from repeated use ) replace strict adherence to safety rules in. Professionnel gràce à des outils et accessoires performants et ergonomiques Makita DLM380Z Lawn mower handle with in... Alkohol eller mediciner, Portugais, Danois, Turc, Grecque becomes full gräsbehållaren kontrolleras regelbundet så att knivsidan en...